Veste bună! Datoriile publice ale primăriilor, spitalelor de stat şi ale furnizorilor de bunuri şi servicii publice vor fi stinse

Pentru a veni în ajutorul bugetelor locale ale primăriilor şi pentru soluţionarea unor probleme bugetare cu care se confruntă unele spitale şi furnizori de agent termic în sistem centralizat, Guvernul României a aprobat printr-o ordonanţă un mecanism de stingere a plăţilor restanţe.

În valoare totală de 450 de milioane de lei, sumele pentru plata datoriilor vor fi alocate pe baza unor cereri ce se depun până la data de 31 octombrie la direcţiile regionale ale finanţelor publice, conform unei proceduri descrisă de aceeaşi ordonanţă. (în speţă este vorba despre OG nr.14 din 2016)

Sumele alocate vor fi utilizate exclusiv pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante, aşa cum sunt cuprinse în certificatul de atestare fiscală la data de 30 iunie 2016, fie că fac sau nu obiectul eşalonărilor sau amânărilor la plată.

Conform ordonanţei, beneficiarii sunt „unităţile administrativ – teritoriale, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale”, dar şi „furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor enumerate anterior.

Lista cuprinde, totodată, „furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat”, dar şi furnizorii de bucuri şi servicii care au de încasat sume restante de la societăţile din termoficarea centralizată.

„Ordonanţa de Guvern este mai mult decât binevenită şi va soluţiona numeroase blocaje din activitatea financiară a beneficiarilor. Îi rog pe domnii primari să se pună urgent la curent cu procedurile prevăzute de actul normativ şi să se încadreze în termenul prevăzut pentru a nu pierde această oportunitate.”, a declarat prefectul Dan Nechifor, reprezentantul Guvernului în teritoriu angajându-se ca, prin intermediul Instituţiei Prefectului, să asigure în următoarea perioadă, informarea tuturor potenţialilor beneficiari.

de |2016-09-03T16:08:02+00:003 septembrie 2016|Economic|

Leave A Comment