ACUM: Ședință ordinară pentru un consilier județean nou-nouț

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoșani a fost suspus dezbaterii un proiect de hotărâre care vizează validarea mandatului unui nou consilier. După ce Crețu Georgeta a demisionat, locul a rămas liber. Având în vedere vacantarea mandatului se impune validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier județean.

În sala de ședințe se află 29 de consilieri județeni care s-au întrunit astăzi, de la ora 10.00, în şedinţă ordinară pentru a discuta și următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţeide 8,00 mp în curtea Secţiei de Obstetrică – Ginecologie, str. George Enescu nr.6, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflată în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, în vederea amplasării unui modul din termopan (chioşc), cu scopul de comercializare produse alimentare, nealimentare și presă.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgență „Mavromati” Botoșani.
  4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluționare a contestațiilor.
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Botoşani şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Suliţa, referitor la implementarea comună a Proiectului privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
  6. Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini aferente delegării, prin concesiune, a gestiunii activităţii de colectare şi transport deşeuri municipale din judeţul Botoşani, aferente proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” şi acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” pentru aprobarea acestei documentaţii.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice – Studiul de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 293A, Viişoara – Cuza Vodă, km 7+000-11+550, L=4,550km, judeţul Botoşani”.

Vom reveni cu detalii!

de |2015-02-26T10:04:41+00:0026 februarie 2015|Local|

Leave A Comment