Zâmbiţi vă rog! Concurs de creaţie literară, interpretare, caricatură, fotografie, folclor!

„Oltenii &… restu’ lumii”, ediţia a XX-a, Slatina 09 – 11 octombrie 2014.
Epigramă, teatru într-un act, proză scurtă umoristică, recitaluri dramatice, bancuri, caricatură, fotografie umoristică, meşteşuguri tradiţionale si folclor!

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, în colaborare cu Consiliul Judeţean Olt, Primăria Municipiului Slatina, Consiliul Local al Municipiului Slatina, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”, Muzeul Judeţean Olt, Centrul Cultural „Eugen Ionescu” Slatina, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, organizează la Slatina a XX-a ediţie a Festivalului – Concurs de Umor „Oltenii &… Restu’ Lumii”, în zilele de 09 – 11 octombrie 2014.

Concursul se va desfăşura pe şapte secţiuni:

A. Secţiunea – CREAŢIE LITERARĂ – volum:
– volum epigramă
– volum teatru într-un act – comedie
– volum proză scurtă umoristică

B. Secţiunea – CREAŢIE LITERARĂ – concurs:
– de epigrame pe teme date
– duel epigramatic cu teme date la faţa locului

C. Secţiunea – INTERPRETARE
– recitaluri dramatice – umor
– bancuri cu şi despre olteni

D. Secţiunea – CARICATURĂ;

E. Secţiunea – FOTOGRAFIE UMORISTICĂ;

F. Secţiunea – MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE;

G. Secţiunea – FOLCLOR

A.CREAŢIE LITERARĂ – volum

La această secţiune pot participa autori cu vârsta cuprinsă între 1 (unu) şi 101 (una sută unu) ani, membri, sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România, cu condiţia ca volumul trimis în concurs să nu mai fi fost premiat la un alt festival de gen din ţară sau străinătate.

Concurenţii la secţiunea CREAŢIE LITERARĂ – volum vor expedia pentru fiecare din cele trei sub secţiuni (Epigramă, Teatru într-un act – comedie, Proză scurtă umoristică), câte un volum în trei exemplare, editat în perioada 2013 – 2014. Concurenţii pot participa cu lucrări la una, două sau la toate sub secţiunile, cu menţiunea expresă că vor intra în concurs doar cu câte un volum în trei exemplare, pentru fiecare sub secţiune.

Volumele vor fi trimise pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, str. Mănăstirii nr. 1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019, până pe data de 30 septembrie 2014, data poştei.

Se va consemna pe plic: Pentru concursul „Oltenii &… Restu’ Lumii”, secţiunea (Epigramă – volum, Teatru într-un act – comedie – volum, Proză scurtă umoristică – volum) după cum devine cazul fiecărui concurent.

Se vor acorda următoarele premii :

-EPIGRAMĂ – volum – Marele Premiu + Trofeul
-TEATRU ÎNTR-UN ACT – COMEDIE – volum – Marele Premiu + Trofeul
-PROZĂ SCURTĂ UMORISTICĂ – volum – Marele Premiu + Trofeul

B.CREAŢIE LITERARĂ – Concurs de epigrame pe teme date – Duel Epigramatic.

Pentru această secţiune concurenţii vor trimite într-un plic, sistem moto, 10 epigrame, în trei exemplare, câte 3 pentru fiecare din următoarele teme şi 4 epigrame pe teme libere:
– „Moravuri/Năravuri”.
– „Tele-Idio-Craţia”.
– „Temă liberă”

Vor fi selectaţi 6 (şase) autori, a căror departajare finală se va produce într-un duel/concurs epigramatic, cu teme date la faţa locului, în cadrul unui spectacol, în aer liber sau nu.

Se vor acorda următoarele premii :
– Marele premiu „Nicolae Fulga” + Trofeul
– 5 (cinci) premii de consolare.

Lucrările vor fi trimise pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, str. Mănăstirii nr. 1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019, până pe data de 30 septembrie 2014, data poştei.

Concurenţii premiaţi în cadrul secţiunii de CREAŢIE LITERARĂ vor fi anunţaţi telefonic, în timp util de organizatori, pentru a participa atât la Duelul Epigramatic cât şi la festivitatea de premiere.
Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt, care va avea latitudinea de a le face publice în mass-media scrisă sau vorbită, fără acordarea drepturilor de autor.

Atât coletele cât şi plicurile trimise vor conţine datele de identificare ale fiecărui concurent: Nume şi prenume, adresa, nr. telefon fix/mobil, adresa de e-mail.

C. INTERPRETARE – RECITALURI DRAMATICE – UMOR

Această secţiune se adresează atât studenţilor de la facultăţile de teatru de stat sau particulare, cât şi tinerilor actori profesionişti sau neprofesionişti, a căror vârstă minimă nu contează iar cea maximă poate fi un amănunt uşor neglijabil, dar al căror talent musai să irumpă şi în afara graniţelor localităţii de reşedinţă a purtătorului.

Temele abordate vor putea fi alese din opere dramatice, clasice sau contemporane, atât din repertoriul naţional cât şi cel universal, sau din creaţii proprii, MUSAI UMORISTICE.

Timpul afectat fiecărei exprimări scenice este de maximum 20 de minute (depăşirea timpului afectat atrage după sine depunctarea concurentului).
Doritorii vor putea să se înscrie până pe data de 30 septembrie 2014, fiecare concurent în parte, sau poate fi înscris de către instituţia pe care acesta o reprezintă, la următoarele numere de telefon:

-0349 / 409270 – 0349 / 409271 secretariatul CJCPCTC Olt
-0721 / 277060 – Nicolae POPA referent de specialitate în cadrul CJCPCTC Olt, e-mail: [email protected] .

Ulterior înscrierii telefonice/e-mail, fiecare concurent va expedia şi un scurt C.V. care să cuprindă cele mai semnificative date din biografia ante şi post revoluţionară, în care se vor regăsi:
-Numele concurentului
-Localitatea şi numele instituţiei pe care o reprezintă
-Nr. de telefon fix/ mobil, adresă de e-mail, pentru eventuale informaţii ulterioare
-Titlul recitalului – dacă este cazul
-Numele autorului/autorilor şi opera/operele din care a fost extras
-Durata recitalului
-Dacă solicită un minim de elemente de: recuzită / decor (ce anume), efecte lumini, etc., şi dacă momentul respectiv este susţinut de coloană sonoră, sau nu.

Se vor acorda următoarele premii :

-Marele Premiu – „Zefir Berzovis Ghencea” + Trofeul Festivalului;
-Premiul I – „Gabi Antonescu”;
-Premiul II – „Rică Ortopelea”;
-Premiul III – „Radu Costel” ;
-Premiul Special al Juriului – „Relu Vasile Monete”;
-Premiul Special al Publicului – „Mircea Botez”;

De reţinut că fiecare concurent va trebui să mai aibă – obligatoriu -, în portofoliu, un alt recital în afara celui cu care concurează, pentru a evolua a doua zi într-un spectacol în aer liber sau o altă locaţie, recital care nu va depăşi 10 minute/concurent şi va fi alcătuit din bancuri cu şi despre olteni, care să reliefeze agerimea minţii, capacitatea de „adaptabilitate” a oltenilor, superioritatea acestora în confruntările cu „…restu’ lumii”, şi în genere toate laturile, care cu modestie fie spus, îl situează deasupra tuturor, sau nu. Sigur că aceste detalii care au menirea de a veni în ajutorul concurenţilor, nu sunt impuse de organizatori, dar sunt obligatorii.

Se va acorda un singur premiu:
– Marele Premiu – Cel mai tare Banc-agiu sau Banc-urist;

D. CARICATURĂ

La secţiunea CARICATURĂ pot participa toţi creatorii de gen, membri sau nemembri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi elevi ai Şcolilor de Caricatură din ţară.

Fiecare concurent poate participa cu minim 5 (cinci), maxim 10 (zece) lucrări, alb-negru sau color (tuş, creion, cărbune, acuarelă, etc.), nepublicate în presă şi nepremiate la alte concursuri din ţară sau străinătate.

Lucrările vor fi expediate până cel târziu la data de 30 septembrie 2014 (data poştei) pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, str. Mănăstirii nr. 1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019.

Se va consemna pe plic: Pentru concursul „Oltenii &…Restu’ Lumii”, secţiunea – CARICATURĂ.
Dimensiunile lucrărilor trimise nu trebuie să depăşească 50/40 cm., inclusiv passepartout-ul.
Pe verso, vor fi înscrise numele, prenumele, adresa concurentului, numărul de telefon, adresa de e-mail, pentru eventuale informaţii ulterioare.

Cheltuielile aferente trimiterii lucrărilor vor fi suportate de concurent sau de către instituţia pe care o reprezintă.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt, care va avea latitudinea de a le face publice în mass-media, de a le publica în broşuri sau cărţi ce vor fi editate ulterior pentru promovarea festivalului, fără acordarea drepturilor de autor.

Primii 6 (şase) caricaturişti desemnaţi în urma jurizării a participa la această ediţie, vor fi anunţaţi în timp util, pentru a putea participa la un concurs ad-hoc, de caricaturi portrete – contra timp, în aer liber, având materialul uman asigurat din partea organizatorilor.

În urma desfăşurării acestui concurs ad-hoc, se va putea stabili ordinea finală a podiumului .

Se vor acorda următoarele premii:

-Locul I + Trofeul;
-Locul II;
-Locul III;
-Menţiune 1; 2; 3.

Concurenţii premiaţi vor fi anunţaţi de organizatori, în timp util, pentru a participa atât la concursul ad-hoc cât şi la festivitatea de premiere ce va avea loc în ziua de 11 octombrie 2014.

E. FOTOGRAFIE UMORISTICĂ

La secţiunea de FOTOGRAFIE UMORISTICĂ poate participa orice creator de gen, membru sau nemembru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România.
Fiecare concurent poate participa cu minim 3 (trei), maxim 6 (şase) lucrări, monocrom sau color, nepublicate în presă şi nepremiate la alte concursuri din ţară sau străinătate.

Lucrările vor fi expediate în format digital, prin e-mail până cel târziu la data de 30 septembrie 2014 pe adresa: [email protected] sau [email protected]
Vor fi transmise totodată numele, prenumele, adresa concurentului, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru eventuale informaţii ulterioare.

Lucrările admise în concurs şi cele premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt, care va avea latitudinea de a le face publice în mass-media, de a le publica în broşuri sau cărţi ce vor fi editate ulterior pentru promovarea festivalului, fără acordarea drepturilor de autor.

Primii trei clasaţi în urma jurizării vor fi anunţaţi în timp util, pentru a putea participa la o probă finală, de fotografiere în aer liber care îi va şi departaja.

La această secţiune se acordă:
-Locul I + Trofeul;

Persoană de contact pentru această secţiune: Valeru Ciurea, referent de specialitate în cadrul CJCPCTC Olt, telefon 0742065379, e-mail: [email protected]

F. MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE

Pe parcursul Festivalului – Concurs de Umor „Oltenii &… Restu’ Lumii” se va desfăşura şi Târgul Meşterilor Populari, în cadrul căruia sunt invitaţi să expună cei mai reprezentativi creatori populari de artă populară din zona Olteniei şi din ţară.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina.
Organizatorii asigură masă şi cazare, deplasarea revenind creatorului popular sau instituţiei pe care acesta o reprezintă. Relaţii suplimentare la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, telefon secretariat 0249/432818,şi 0731/328250 director Viorel Vivi Pintea, şi la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, telefon secretariat 0349/409270 – 271.

G. FOLCLOR

Pe durata celor trei zile ale Festivalului – Concurs de Umor „Oltenii &… Restu’ Lumii”, vor susţine recitaluri cele mai reprezentative tarafuri şi ansambluri folclorice din judeţ, se va desfăşura parada portului popular, precum şi recitaluri ale fanfarei Lyra Band şi ale Ansamblului Folcloric Profesionist „Doina Oltului”.

Primirea invitaţilor se va face la Vama Oltenească de la Capul Podului ce traversează râul Olt (de-a latul şi nu de-a lungul cum aţi fi tentaţi să credeţi), de la intrarea dinspre Bănie spre Bucureşti.

NOTĂ:Nu se admit vulgarităţi la nici una dintre secţiunile concursului.

1. Juriul concursului, format din personalităţi ale umorului românesc şi câştigători ai premiilor la ediţiile precedente ale festivalului, va acorda premii de clasament în bani, diplome şi trofee, pentru fiecare secţiune în parte.
2. Se vor acorda şi alte premii speciale din partea unor publicaţii, edituri, sponsori.
3. Organizatorii şi comisia de jurizare îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de valoarea creaţiilor şi în urma evoluţiilor în concurs a tuturor participanţilor, să poată redistribui, sau să nu acorde toate premiile, hotărârea fiind definitivă.
4. În scopul mediatizării festivalului, organizatorii îşi rezervă dreptul de a populariza lucrările primite şi evoluţiile scenice, în presă, televiziune, internet etc., fără a acorda drepturi de autor.
5. Organizatorii asigură pe toată durata manifestării, masă şi cazare, tuturor participanţilor invitaţi.
6. Costul transportului intră în obligaţia fiecărui participant sau a instituţiei pe care acesta o reprezintă.

IMPORTANT:

Începând cu această ediţie, organizatorii, au mai hotărât o serie de surprize gen:
-bucătăria tradiţională
-făcutul pâinii la ţăst
-concursuri ad-hoc
-întâlnire cu invitaţi speciali
-noul tip de „Paşaport de Oltean”
-noua „monedă” cu care se plăteşte la „Butoiul cu vin şi Glume”

de |2014-09-10T21:38:58+00:0010 septembrie 2014|Botoșani Cultural|

Leave A Comment